Medlemsavgifter

Årsavgift: För enskild 50 kr, för familj 100 kr.
Inbetalas tacksamt på bankgiro 227-2029.
Var god och ange ditt namn. ditt medlemsnummer är även ett lottnummer.

Hembygdsgården och Berga gård är din och hela bygdens stora tillgång
Ge stöd och engagemang för hembygden och kulturarvet, för framtida
generationer. År 2017 är temat skolan och hembygden.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN ATT DELTAGA I VÅR VERKSAMHET DU OCKSÅ!
Önskar styrelsen (Jane Andersson, Kerstin Berglund, Peter Styrman, Karl Erik Nilsson, Sören Olsson, Göte Ranström, Mårthen Norlander).