Hembygdsföreningen

Välkommen till Berga gård/Lysviks Hembygdsförening.
Vid bokning eller förfrågan maila till www.bergagard.com (info@bergagard.com) eller för information ring 0565/80091 Vanja eller 0565/80400.

Lysviks Hembygdsförening
Berga Gård. 686 97 Lysvik. Sweden
Telefon / Fax: 0565 – 804 00
E-post: info@bergagard.com

Vad händer på Berga?? Läs mer i vår AGENDA << Klicka här!!

Medlemsavgifter 2017

Årsavgift: För enskild 50 kr, för familj 100 kr.
Inbetalas tacksamt på bankgiro 227-2029.
Var god och ange ditt namn. ditt medlemsnummer är även ett lottnummer.

Hembygdsgården och Berga gård är din och hela bygdens stora tillgång
Ge stöd och engagemang för hembygden och kulturarvet, för framtida
generationer. År 2017 är temat skolan och hembygden.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN ATT DELTAGA I VÅR VERKSAMHET DU OCKSÅ!
Önskar styrelsen (Jane Andersson, Kerstin Berglund, Peter Styrman,
Karl Erik Nilsson, Sören Olsson, Göte Ranström, Mårthen Norlander)

År 2016 var det 375 medlemmar.